top of page

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดสะโพกตลอดเวลา ทำกิจวัตรประจำวันลำบาก และมีโรคประจำตัวคือโรค SLE (โรคพุ่มพวง) ทำให้ต้องทานยาสเตียรอยด์เป็นประจำ ส่งผลต่อหัวกระดูกสะโพก ทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงและหัวกระดูกข้อสะโพกเกิดการยุบตัว เป็นที่มาของอาการปวด ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาปริญญาโท ที่กำลังทำวิทยานิพยธ์งานศิลปะจากเหล็ก จำเป็นต้องใช้แรงและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนัก อาการปวดเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน จึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อกับอาจารย์แพทย์สักกาเดช

“คุณหมอเหมือนให้ชีวิตใหม่กับหนูเลยค่ะ”
5 views0 comments

Comments


bottom of page