top of page

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

Updated: Mar 17, 2021ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม โดยทั่วไปกระดูกผิวข้อเข่าจะค่อยสึกกร่อนจนกลายเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 9 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีอาการ เมื่อผิวข้อสึกหายไปหมดจะเกิดการผิดรูป เหยียดงอลำบาก และปวดมากขึ้น การรักษาด้วยการทานยา หรือฉีดยา เป็นเพียงแค่การประคับประคองให้หายจากความปวดชั่วคราว การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (total knee replacement) จึงเป็นทางเลือกที่หมอแนะนำ หายขาด และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  • ลดปวด

  • แก้ไขความผิดรูปของเข่า

  • มีพิสัยการเหยียดงอเข่ามากขึ้น

  • สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ

อย่างไรก็ตามผลการรักษาด้วยการผ่าตัดนี้ขึ้นกับการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัด และทีมงานในโรงพยาบาลครับ ท่านสามารถเข้ารับชมการวิดีโอจำลองการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ตามนี้ครับComments


bottom of page