top of page

ฉีดพลาสม่าเกร็ดเลือดเข้มข้น (PRP)

  • 30 minutes
  • โปรดสอบถามราคา
  • Location 1

Service Description

บริการการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น ซึ่งนำมาจากเลือดตัวเองไปปั่นให้ได้เกล็ดเลือดเข้มข้น ประโยชน์ของการฉีด PRP เพื่อรักษา 1. ข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกถึงปานกลาง 2. เอ็นหัวไหล่เสื่อม/อักเสบเรื้อรัง/หรือขาด 3. เอ็นร้อยหวายอักเสบ 4. จุดเกาะเอ็นข้อศอกอักเสบ 5. บำรุงผิวหน้า ลบริ้วรอย (ทำโดย หมอซีน นะครับ) ใช้ระยะเวลาในการรักษา ประมาณ 30 นาที


Contact Details

  • hip.agency1@gmail.com


bottom of page