top of page

บริการฉีดน้ำไขข้อเทียม

  • 1 hour
  • โปรดสอบถามราคา
  • Location 1

Service Description

โรคข้อเข่าเสื่อม ผิวข้อจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยจนถึงระยะที่จำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม การฉีดน้ำไขข้อเทียม เข้าเข่า ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดีในการชะลอความเสื่อมผิวข้อ เป็นอีกทางเลือกทีอาจลดการผ่าตัดในอนาคตได้ น้ำไขข้อเทียมสามารถควบคุมอาการข้อเสื่อมได้ยาวนานถึง 1 ปี ราคาเป็นมิตรกับทุกท่านคับ เริ่มต้นที่ 2000 บาท


Contact Details

  • hip.agency1@gmail.com


bottom of page